Speedfreak.nu Rules page

Site Rules

Only nonprofit contents is allowed in the posts and comments uless they have been approved by the administrator.
No pornografic material is allowed and of course nothing of such a nature that it can offend an individual, company, organisation, etnic group, race or similar.

Cookies are only used to support this webpages function!

If any material like this is found anywhere on this site, it will be removed by an moderator or admin and if necessary also the user who made it availeble.
So please help us making this site a pleasant place to be.


The Speedfreak Crew




Sid Regler

Alla kommersiella inlägg på denna sida måste först godkännas av administratorn.
Inget pornografiskt material är tillåtet och naturligtvis inget av en sådan natur att en person, förening, bolag, etnisk grupp eller ras kan finna det stötande.

Cookies används enbart för websidans funktion!

Om material av denna natur påträffas, kommer det att tagas bort och om så krävs även den ansvarige användaren.
Så vänligen hjälp oss att göra denna sidan till ett trevligare ställe att vara på.


The Speedfreak Crew